Vincents angina

Medicinsk bakgrund

Oftast ensidig illaluktande tonsillit. Infektionen är oftast en blandinfektion av aeroba och anaeroba bakterier (spirocheter).

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange klinik med tydlig frågeställning och ev. önskemål om tel.svar.

Provtagning

  • Skrap tas från tonsill kryptorna med en bomullspinne och stryks ut på objektglas. Dessa får lufttorka.
  • Objektglasen läggs sedan i speciella transporthållare för objektglas och skickas till Laboratorium för klinisk mikrobiologi.  

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet skickas vidare till Sahlgrenska Univeritetssjukhuset i Göteborg för vidare analys.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:07