Eftergranskning och kompletterande undersökning

Vid begäran om eftergranskning av tidigare prov ska en ny remiss skrivas. Motivera eftergranskningen väl och ange eventuell ny frågeställning.

Relevanta kliniska upplysningar och aktuella frågeställningar förbättrar möjligheten till en korrekt bedömning av provet.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06