Provtagningsanvisningar spermaprov

Anvisning skrivs ut från någon av nedanstående länkar eller beställs från laboratoriet. 
Remiss och provtagningskärl beställs från Westma.

Provtagningsanvisning, remiss och provtagningskärl lämnas till patienten.

Inlämningstider på laboratoriet är kl. 08.00 - 09.00 tisdag och onsdag.

Provtagningsanvisning Spermaprov Fertilitet (pdf)

Provtagningsanvisning Prov efter Vasectomi (pdf)

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06