Antikroppsscreening - immuniseringsundersökning

Analysprincip

Vid misstanke om närvaro av erytrocytantikroppar utförs antikroppsscreening.
Positiv screening går vidare till antikroppsidentifiering.

Provtagning

1 rör EDTA, 7/6,0 mL

Remiss

Transfusionsmedicin. Obs! kräver provtagarens namnteckning.

Svarsrutin

  • Negativt resultat: inga irreguljära antikroppar mot erytrocytantigener påvisade.
  • Positivt resultat: antikroppens specificitet DAT och ev. transfusionsråd.

Övrigt

  • Antikroppsscreening ingår i blodgruppering och förenlighetstest.
  • Prov från mödravårdscentral kompletteras med blodgruppering.
  • Immuniseringsundersökning utförs på nyförlöst Rh(D)-negativ kvinna.

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:08