003 virologi

Mall för virologi. 1. Kopiera denna mall och klistra in under samma huvudsida (ex. Klinisk mikrobiologi) 2. Ändra Namn: namn, system- Ex: Blododling, B- 3. Ändra Namn i URL: namn-system Ex: blododling-b- (bara små bokstäver och - istället för mellanslag) 4. Kryssa i Visa i navigering 5. Fyll i ev. synonym 6. Ändra länk, ställ markören på länk till extern anvisning, klicka på Infoga/redigera länk i övre vänstra hörn, radera befintlig länk (lilla krysset över Analyslista och provtagningsanvisningar som ligger som default), klicka i extern länk och klistra in aktuell länk - kopiera länk som finns i SU:s analyslista (högerklicka på länken och välj kopiera genväg), inte från sidans adressfönster (gäller SU) och tryck sen ok. 7. Radera all information i denna ruta och välj sedan publicera.

Synonym

-

Laboratorium

Klinisk virologi

Adress

Klinisk virologi 
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 13, 342 46 69

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-