16S rRNA PCR

Synonym

Bakteriespecifik PCR på prov från normalt steril lokal t ex. glaskroppsaspirat, likvor, ledvätska, vävnadsbiopsier, blod eller pleuravätska.

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Blod analyseras inte rutinmässigt med PCR teknik. Vid kvarstående sepsismisstanke trots negativa blododlingar, eller vid
speciella frågeställningar, kan PCR ändå vara aktuellt. Tag då kontakt med DNA-lab, tel 031-342 46 98.