Öronsekret, mellanöresekret

Synonym

mellanöreinflammation (otitis media), purulent otit

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

OBS! Vid extern otit, hörselgångseksem och vid frågeställning grupp B-streptokocker hos nyfödda bedöms provet delvis annorlunda, varför remissuppgifter är viktiga. Dessa prov tas som sårsekret