Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt (NSE), S-

Synonym

NSE

Laboratorium

Klinisk kemi

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-