Brister i läkemedelsbehandling

En hjärtsjuk patient överfördes från ett sjukhus till Kungälvs sjukhus. På Kungälvs sjukhus gjordes inte någon korrekt läkemedelsavstämning under vårdtiden, vilket resulterade i brister i den fortsatta läkemedelsbehandlingen efter utskrivningen.

I och med att patienten inte fick korrekt medicinering efter utskrivningen samlade hen på sig vätska och försämrades till följd av det.

Vidtagna åtgärder

En händelseanalys ska genomföras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.