Feldosering av läkemedel

I samband med en muntlig ordination av läkemedel uppfattades dosen felaktigt, vilket resulterade i att patienten fick en för hög dos. Felet upptäcktes efter 90 minuter. Patienten kom inte till skada.

Vidtagna åtgärder

Påpekande om vikten av att upprepa ordinationer enligt kommunikationsmodellen SBAR i syfte att säkerställa god informationsöverföring, samt att även göra en skriftlig ordination skyndsamt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-12-13 14:25