Förlängd vårdtid efter infektion

Patienten, som var inlagd på sjukhuset, fick feber och försämrades under vårdtiden. En blododling gjordes vilken uppvisade samma tecken som vid blodförgiftning. Vid den fortsatta utredningen visade det sig att infektionen troligen hade sitt ursprung i den venkateter (s.k. PVK) som satts in. Patienten förbättrades sedan efter en antibiotikabehandling, men fick i och med detta sin vårdtid förlängd.

Vidtagna åtgärder

Sjukhuset har påbörjat ett arbete för att förbättra användandet av PVK och därigenom minska risken för infektioner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

 

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:36