Försenad diagnos av dottertumör

Vid skiktröntgen av bröstkorg och buk på en patient med cancersjukdom observerades inte tecken på spridning till mjukdelarna. Detta försenade diagnosen av en dottertumör.

Vidtagna åtgärder

Händelseanalys påbörjas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.