Försenad diagnos av dottertumör

Vid skiktröntgen av bröstkorg och buk på en patient med cancersjukdom observerades inte tecken på spridning till mjukdelarna. Detta försenade diagnosen av en dottertumör.

Vidtagna åtgärder

  • Genomgång av rutiner.
  • Diskussion kring svåra fall.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO är nöjd med genomförd utredning och avslutar ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:52