Fördröjd diagnos

Patienten kom in till Kungälvs sjukhus med bröstsmärta och andningspåverkan. Då utredningen visade på blodpropp i lungan behandlades patienten med propplösande medicin. Under behandlingen drabbades patienten av högersidig svaghet. CT-röntgen visade dock inga tecken på hjärnblödning, men det fanns indirekta tecken på blodpropp i ett kärl. Senare gjordes en ny CT-röntgen av hjärnan, som visade på hjärninfarkt. I och med att diagnosen då var så pass fördröjd fanns inte längre möjlighet till behandling, vilket skulle kunna ha gjort att patienten fått färre restsymtom.

Vidtagna åtgärder

  • Kompetenshöjande insatser inom stroke.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-12-20 16:13