Patient avled i hemmet

Patienten, som hade psykiatrisk kontakt, hittades avliden i sitt hem.

Vidtagna åtgärder

  • Vikten av att upprätta en vårdplan poängteras.
  • Genomgång av rutinerna kring dokumentation.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömer

IVO bedömer att sjukhuset har genomfört en adekvat utredning. IVO vidtar inga ytterligare åtgärder.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:51