Patient avliden

Patienten, som hade en långdragen kontakt med psykiatrin, blev funnen avliden.

Vidtagna åtgärder

  • Vikten av att en strukturerad vårdplan upprättas poängteras.
  • Genomgång av rutiner kring hur man anmäler patienter till teamkonferens.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömer

IVO bedömer att sjukhuset har genomfört en adekvat utredning. IVO vidtar inga ytterligare åtgärder.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:50