Patient begick självmord efter utskrivning

Patienten hade vårdats på en psykiatrisk vårdavdelning p.g.a. allvarlig självmordsrisk. En tid efter utskrivningen begick patienten självmord. Öppenvården blev inte kontaktad enligt gällande rutin i samband med patientens utskrivning, vilket resulterade i försenad uppföljning.

Vidtagna åtgärder

Den händelseanalys sjukhuset genomfört lyfter fram följande åtgärder:

  • ökat fokus på att involvera närstående,
  • uppdatera kunskapen om vikten av att ge patienten en tid för återbesök i samband med utskrivning, samt
  • betona vikten av att följa regionala medicinska riktlinjer om akut självmordsbenägenhet hos vuxna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2019-01-09 08:15