Patient begick självmord

Patienten, som led av depression, hade inom loppet av några veckor gjort tre akutbesök inom psykiatrin. Några veckor efter det senaste akutbesöket tog patienten sitt liv.

Vidtagna åtgärder

  • Översyn av rutinerna på akutmottagningen.
  • Ökat fokus på att öka närståendes medverkan och delaktighet.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömer

IVO bedömer att sjukhuset har genomfört en adekvat utredning. IVO vidtar inga ytterligare åtgärder.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:51