Patient med depression begick självmord

Patienten, som hade kontakt med psykiatriska kliniken, hade depressionsproblematik. Patienten begick självmord.

Vidtagna åtgärder

  • Genomgång av rutiner

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömer

IVO bedömer att sjukhuset har genomfört en adekvat utredning. IVO vidtar inga ytterligare åtgärder.

Senast uppdaterad: 2018-11-01 15:49