Skada på halskärlen

Patienten, som hade en akut bukblödning och sövdes, vaknade inte som förväntat efter anestesin. Den efterföljande utredningen visade att det fanns en skada på halskärlen vilket kan ha resulterat i en blodpropp till hjärnan. Eventuellt kan försöken att sätta en central venkateter ha varit en utlösande faktor. Patienten avled senare.

Vidtagna åtgärder

En händelseanalys är påbörjad.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26