Komma tillbaka till jobb i vården

Närbild två ansikten

Skaraborgs Sjukhus erbjuder från och med hösten 2018 ett reaktiveringsprogram för alla kategorier av legitimerade sjuksköterskor som idag arbetar utanför sitt yrke och vill tillbaka till vården.

Att återvända till sitt yrke kan kännas osäkert. Skaraborgs Sjukhus kan då erbjuda reaktivering med individuellt och skräddarsytt utbildnings- och introduktionsprogram utefter tidigare erfarenheter.

Reaktiveringshandledare utför en kartläggning tillsammans med sjuksköterskan som vill komma tillbaka till sitt yrke och gör därefter en individuell handlingsplan. I planen ingår teori och klinisk träning. Det finns handledare och mentorer för sjuksköterskan som går programmet. Sjuksköterskan och reaktiveringshandledaren utvärderar kontinuerligt tillsammans handlingsplanen. Efter genomgången och godkänd reaktivering kan sjuksköterskan erbjudas en anställning på avdelningen där reaktiveringen genomförts.

Läs mer och ansök.

Kontaktperson: Klara Fredrikson, HR-specialist Kompetensförsörjning
klara.fredrikson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-16 07:35