SkaS på Instagram

Vill du få inblick i hur det är att jobba på Skaraborgs Sjukhus? Följ oss på Instagram!

Varje vecka skildrar en medarbetare sin arbetsvardag genom att publicera bilder som speglar en helt vanlig arbetsdag på Skaraborgs Sjukhus Instagram.  

Följ oss gärna - ett bra sätt att få veta mer om hur det egentligen är att jobba på SkaS.

Här börjar Lotta troligen känna sig rätt yr och medtagen, och när en patient kommer in med ett AV-block III kan hjärtfrekvensen gå så lågt som under 20. Då kan läkaren välja att ordinera Isupreldropp i väntan på pacemakerinläggning. Sjuksköterskorna på avd. 4 får då självständigt administrera och titrera upp dosen enligt ett PM-schema under noggrann övervakning av puls och blodtryck. Behöver jag berätta att man håller noga koll på när det är dags att blanda nytt dropp?😉
Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att patienten gör de livsstilsförändringar han eller hon kan för att förhindra att drabbas av en ny hjärtinfarkt, det kallar vi Sekundärprevention. Några superviktiga åtgärder som patienterna kan göra själva är att de slutar röka och blir fysiskt aktiva. Att sluta röka kan vara svårt - som stöd använder vi våra rökavvänjare på KOL-mottagningen Jonny och Kristina. Bild 1: Kardiolog Per-Ola tar med sig patienterna på vad vi kallar Hjärtpromenaden. Många patienter upplever en osäkerhet inför den första ansträngningen efter en hjärtinfarkt och därför har vi alltid utbildad personal med på dessa promenader. Bild 2: SSK Sofia från vår kranskärlsmottagning föreläser på hjärtskolan. Som sjuksköterska lägger hon tyngd på de riskfaktorer vi själva kan påverka. Övriga besök leds av Kardiolog, Dietist, Fysioterapeut, Kurator och Apotekare. Film: Fysioterapeut Anna-Lina har hjärtgympa med våra patienter och gör tester med dem vid första besöket och avslutningsbesöket. Detta är väldigt uppskattat. Det inger en känsla av högre självskattning och trygghet - något som kan vara lite naggat i kanten efter hjärtinfarkten. #rökstopp #motioneramera #sjuksköterska
Bild 1: Varje förmiddag sätter sig undersköterskor ner tillsammans med våra enhetschefer Berit och Karin för att gå igenom avdelningens vårdtyngd. Ansvarig undersköterska för respektive vårdlag gör en riskbedömning utifrån T•U•F (Trycksår, Undernäring, Fall). På så vis kan vi hjälpa och avlasta varandra och därmed minska risken för vårdskada. Det är våra kollegor på avd 3 som inspirerat oss till detta. På bilden från vänster ser vi; EC Berit, SSK Anna, SSK Therese, USK Elin, USK Lena som idag handleder vår nyaste medarbetare Szuszanna - Välkommen till oss! Bild 2: På avdelning 4 arbetar vi med parvård vilket innebär att en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans utför de omvårdnadsåtgärder som patienten behöver. Här ser vi Annika och Jennifer som planerar dagen. Bild 3: Anna, alltid lika glad och härlig, utför lite "post-rapport-arbete" och städar expeditionen på kaffekoppar.
Man kan inte klaga på servicen när Gunnar avbryter cykelrundan för att snabbt göra ett ultraljud kl 20!😅
Vi har många studenter och underläkare som kommer på olika långa "besök", och det känns viktigt att skapa ett tillåtande klimat där ingen fråga känns för simpel att ställa. Hur ska man annars våga lära sig mer? Vi är välsignade med ett engagerat gäng kardiologer som villigt kompetensgödslar på ronderna🙂 Bild 1: Sjuksköterskestudenterna Rebecca och Lina har en Peer Learning-dag där de självständigt driver ett vårdag tillsammans och vid behov tar hjälp av sin handledare som finns i bakgrunden. Här rond med Gunnar, Julia och Filippa. Bild 2: Idag är det ssk Anna som får jobba med händerna på ryggen i läkemedelsrummet.
Bröstsmärta är ett av de vanligaste symtom till att patienter blir inlagd på vår avdelning. Syftet är att vi tidigt ska identifiera eventuell hjärtinfarkt för att då kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Om det konstateras vara en hjärtinfarkt så ska den behandlas omedelbart. Med denna bildserie visar vi hur ett sådant förlopp kan se ut. Bild 1: Akutmottagningen ringer och meddelar att det finns en patient som behöver komma till oss för EKG-övervak och utredning. SSK Jennifer tar emot rapporten. Bild 2: I utredningen ingår blodprovtagning. Om hjärtmuskeln drabbats av syrebrist så läcker det ut ett enzym, Troponin, i blodet. Vi kontrollerar detta vid tre tillfällen med sex timmars intervall. Bild 3: Hjärtat och de kranskärl som finns för att syresätta hjärtmuskeln. Bild 4: EKG visar akut pågående hjärtinfarkt. I de här lägena skickas patienten akut för kranskärlsröntgen och ev behandling med PCI. Bild 5: EKG utseende som signalerar syrebrist som vid hjärtinfarkt eller kärlkramp.
Senast uppdaterad: 2018-02-21 14:11