Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Årets AT-ranking positiv för både Lidköping och Skövde

Publicerad:

Sedan år 2000 har SYLF, Sveriges yngre läkares förening mätt och utvärderat allmäntjänstgöringens kvalité i hela Sverige. På årets rankinglista hamnar Skaraborgs Sjukhus Skövde som nummer 24 och Lidköping på plats 34.

-Det är positivt att Skövde klättrat 17 platser sedan föregående år, att kirurg/ortplaceringen i Skövde är tredje bästa klinik i landet samt att medicinkliniken i Lidköping har fortsatt högt sammanvägt betyg, säger Magnus Boustedt, AT-chef inom verksamhetsområde Utbildning vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Interna utvärderingar

Magnus Boustedt förklarar att man dock har större fokus på de egna, interna utvärderingarna som alla AT-läkare gör efter avslutade delplaceringar. -Ur dessa får vi löpande, två gånger per år, mer utförlig information om hur AT-läkare uppfattat de olika placeringarna ur en rad perspektiv som väl motsvarar den årliga AT-rankingen, säger Magnus Boustedt.

Löpande arbete

Detta ligger sedan till grund för det löpande arbete som man tillsammans med AT-läkare, studierektorer och kliniker lägger ned för att förbättra AT-utbildningen på SkaS. 

-Just nu arbetar vi med omställningen från 21 till 18 månaders AT som startar på SkaS 2020 efter ett beslut i Västra Götalandsregionen, ett arbete som tagit mycket fokus och tid i anspråk under hela 2019, säger Magnus Boustedt.

Genomgripande översyn

Han förklarar att omställningen har inneburit en genomgripande översyn av de delar av AT-utbildningen som omfattas av förändringen (medicin och kirurg/ort) med målet att SkaS skall erbjuda en fortsatt god AT-utbildning med tre månaders förkortad tjänstgöring, en logistisk och utbildningsmässig utmaning för alla inblandade, men med ambitionen och tron på att man skall komma ut med ett gott slutresultat.

-Jag upplever att vi har goda förutsättningar för det framtida arbetet med AT-utbildningen framförallt mot bakgrund av alla de kompetenta, ambitiösa och engagerade studierektorer och övriga kollegor som arbetar med utbildningsfrågor och AT-läkarna ute på klinikerna, säger Magnus Boustedt.

Eksjö Höglandssjukhuset toppar AT-rankingen 2019, som ni kan läsa mer om här: https://slf.se/sylf/app/uploads/2019/09/at-rankingen-2019-2.pdf

Bildtext:

Magnus Boustedt, AT-chef, Skaraborgs Sjukhus.

Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus


Publicerad: