Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Forskning som väcker internationellt intresse

Forskningen vid Skaraborgs Sjukhus väcker internationellt intresse. Nyligen presenterades resultaten av fem arbeten vid en stor konferens i Hongkong.

–Våra presentationer väckte intresse och gav många tillfällen till samtal med forskare från hela världen, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm, chef för verksamhetsområde Forskning och Utveckling vid Skaraborgs Sjukhus.

Tillsammans med forskningskoordinator Anna-Lena Emanuelsson-Loft och statistikern Salmir Nasic deltog hon vid den internationella konferensen “The 20th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy” i Hongkong. Den anordnades av International Psycho-Oncology Society (IPOS) en internationell multidisciplinär organisation, som verkar för vetenskaplig psykosocial onkologi i syfte att förbättra vården av människor som drabbats av cancer och deras närstående. Nära 700 delegater från 60 olika länder deltog i konferensen.

Fem presentationer

Delegaterna kunde ta del av fem presentationer från Skaraborgs Sjukhus. Elisabeth Kenne Sarenmalm höll en muntlig presentation av en randomiserad kontrollerad studie om Mindfulness och dess effekt på depression och oro, symtomupplevelse samt immunförsvar hos kvinnor med bröstcancer. Dessutom förevisades fyra posterpresentationer:

• Personalens erfarenheter av att delta i en komplex personcentrerad intervention inom kolorektal vård.

• Personcentrerad information och kommunikation inför kolorektal cancerkirurgi och behandling.

• Mindfulness baserad intervention för kvinnor med återfall i bröstcancer.

• Känsla av sammanhang som global prediktor.

–Det var väldigt givande att vara med i Hongkong. Jag har fått flera inbjudningar, bland annat till Osaka, Japan, våren 2019, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

 

Bildtext:

Anna-Lena Emanuelsson-Loft, Elisabeth Kenne Sarenmalm och Salmir Nasic i
Hongkong. 


Senast uppdaterad: 2018-11-15 08:00