Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny studie – inspirationsföreläsningar hjälper blivande föräldrar

Inspirationsföreläsningen i studien utvecklades vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde (SkaS) under 2012 av barnmorskorna Sofia Wallin och Anne Melbe. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Känsla av mer kontroll under förlossningen, ökad kvalitet i parrelationen och förmåga att känna hanterbarhet i livet. Det är några av de positiva effekter som barnmorskors inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar har. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Nu har forskningsstudien även publicerats internationellt.

Inspirationsföreläsningen i studien utvecklades vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde (SkaS) under 2012 av barnmorskorna Anne Melbe och Sofia Wallin. Sedan dess har de utbildat fler barnmorskor att hålla i föreläsningen, som nu hålls i flera delar av Sverige.

Inspirationsföreläsningen fungerar som ett komplement till det ”Föräldrastöd i grupp” som erbjuds förstagångsföräldrar. Under föreläsningen rollspelar barnmorskorna för att illustrera exempelvis hur det kan gå till när man är på väg in till förlossningen. Det mesta görs med en stor dos humor och glimten i ögat.

När Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan 2015 skulle börja erbjuda inspirationsföreläsningen, valde tre forskare – Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad och Stina Thorstensson, biträdande professor i omvårdnad från Högskolan i Skövde samt Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad vid Högskolan Väst – att göra en studie med syftet att konstatera exakt vad föreläsningen bidrog med.

Lyfter fyra viktiga och positiva aspekter

I studien deltog 63 par och hälften av dem lottades att ta del av föreläsningen. Rekryteringen av deltagare skedde via tre olika barnmorskemottagningar och nästan alla tillfrågade par tackade ja till att delta. Datainsamlingen skedde sedan på BB på NÄL en vecka efter förlossning, och uppföljande data samlades in via en webbenkät sex månader senare.

Det visade sig att de födande kvinnorna i den grupp som fick ta del av inspirationsföreläsningen uppfattade att de hade större kontroll under förlossningen.

– Det är en jätteviktig del i förlossningsupplevelsen. Upplever man kontroll VET vi att man känner mer trygghet i en situation som är väldigt utelämnande, säger Stina Thorstensson.

Tre andra, tydliga, effekter var att paren i inspirations-gruppen uttryckte att de kände mer samhörighet och mer positivt uppfattad sexualitet efter att barnet fötts. De fick ökad kvalitet i sin parrelation och partnern till mamman upplevde mer hanterbarhet i livet.

Uppskattad föreläsning som ger resultat

Att föreläsningen har spridit sig till flera delar av Sverige ser de som ett tecken på att den är uppskattad och fungerar. Väldigt många föräldrapar känner till den och det är ett stort samhälleligt intresse kring den.

– Därför är det så viktigt att man forskar om det här, säger Anette Ekström-Bergström.

Hon konstaterar också att man inom vården drar ned på resurser och föräldrastöd i grupp, fast forskning visar på vilka positiva effekter det har för både den blivande mamman och hennes partner, att det faktiskt påverkar hela familjens hälsa och det har samhället nytta av.

– Nu under den rådande pandemin får inte partners vara med på barnmorskemottagningen och känner sig därför troligen mindre delaktiga. Det kommer få negativa effekter framåt, det vet vi redan nu. Så föräldrastödet behöver byggas ut och idag genomförs det mer och mer digitalt i olika former. 

– Men, trots möjlighet till digitala föräldraföreläsningar är det viktigt att vården hittar möjligheter till individanpassat stöd. Framför allt får vi inte tappa att kvinnan och partnern är två olika, unika individer, säger Caroline Bäckström.

Att föda och få barn är en jättekraftig livsomställning, för både kvinnan och hennes partner.

– Om man går ur den situationen med en positiv erfarenhet, stärkt. Då har man mycket bättre förutsättningar att bli en bra förälder och ge barnet trygghet som har långtgående effekter. För barnets hälsa också. Skapa trygga, välfungerande vuxna, livet igenom, säger Stina Thorstensson.

Publicerad i Frontiers in Public Health

Studien “Effects of the “Inspirational Lecture” in Combination With “Ordinary Antenatal Parental Classes” as Professional Support for Expectant Parents: A Pilot Study as a Randomized Controlled Trial” publicerades nyligen i den vetenskapliga tidningen Frontiers in Public Health.

Läs hela studien på https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00285/full


Kontakt:

Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde
caroline.backstrom@his.se, 0500-448442

Stina Thorstensson, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde
stina.thorstensson@his.se, 0500-448455

Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad vid Högskolan Väst
anette.ekstrom-bergstrom@hv.se, 0520-223972

 

Läs mer:


Föräldrastödstudien
https://www.his.se/forskning/dhear/kvinna-barn-ungdom-och-familj/foraldrastodstudien/

Barnmorskor från Högskolan i Skövde och SkaS till världskongress i Kanada
https://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/barnmorskor-fraan-hoegskolan-i-skoevde-och-skas-till-vaerldskongress-i-kanada-2015212

 


Senast uppdaterad: 2020-08-24 12:51