Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Patienterna ger SkaS fina betyg

Patienterna ger Skaraborgs Sjukhus fina omdömen för såväl respekt som bemötande som delaktighet och involvering. Resultatet av den Nationella patientenkäten visar dessutom att man har högre poäng i alla kategorier jämfört med såväl hela Sverige som Västra Götalandsregionen.

–Det känns betryggande att personer som varit patienter på Skaraborgs Sjukhus ger ett positivt omdöme i förhållande till riksgenomsnittet, säger kvalitetschef Susanne Gustavsson (bilden) vid Skaraborgs Sjukhus.

Över 4 000 patienter har givit sina omdömen av upplevelsen av specialiserad somatisk öppen- och slutenvård 2018 vid Skaraborgs Sjukhus. Patienterna har besvarat frågor gällande sju olika kategorier: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Känner delaktighet

Resultatet visar att patienterna ger SkaS högre betyg jämfört med såväl riket i övrigt som i jämförelse med genomsnittet i Västra Götalandsregionen.

Kvalitetschef Susanne Gustavsson är särskilt nöjd med att patienterna känner att de är delaktiga i vården.

–Vi har förbättrat vårt resultat inom både öppen- och slutenvård när det gäller patienternas erfarenhet av delaktighet och involvering. Det känns särskilt positivt då vi vet att detta är en dimension där vi behöver bli bättre, säger hon.

Utvecklas ständigt

Hur arbetar SkaS för att göra detta ännu bättre?

–På Skaraborgs Sjukhus pågår ständigt utvecklingsarbeten som bidrar till att förbättra patienternas upplevelse av vården. Till exempel arbetar vi aktivt för att stärka ett personcentrerat och hälsofrämjande arbetssätt. Vi strävar också efter att driva utvecklingen tillsammans med personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående, vilket jag tror är en nyckel till framgång, säger Susanne Gustavsson.

Vad leder resultatet till i sjukhusets verksamheter?

–Jag hoppas att man som medarbetare känner sig stolt över sin insats när man ser det presenterade resultatet. Det är i det direkta mötet med patienten som kvalitet skapas.

Fakta

Den Nationella patientenkäten 2018 gällande specialiserad sjukhusvård sluten vid Skaraborgs Sjukhus skickades till 2 691 patienter varav 1 257 patienter besvarade den (svarsfrekvens: 46 procent). Den Nationella patientenkäten gällande specialiserad sjukhusvård öppen skickades till 6 811 patienter vid Skaraborgs Sjukhus varav 3 196 patienter besvarade den (svarsfrekvens: 46,9 procent).

Resultat:

 

 

 

 

Helhets-intryck

Emotionellt stöd

Delaktighet och involvering

Respekt och bemötande

Kontinuitet och koordinering

Information och kunskap

Tillgänglighet

Slutenvård

Riket

88,1

86,4

81,4

83,1

81,2

77,5

86,4

VGR

87

85,6

80,8

82,3

80,7

76,6

85,7

SkaS

89,4

86,5

82,8

83,6

82,1

78

86,5

 

Öppenvård

Riket

89,7

85,3

87,8

89,4

86,7

82,5

88,7

 

VGR

 

89,5

85,4

87,4

89,7

86,2

82,4

88,1

 

SkaS

 

91,1

86,9

88,9

90,9

88

84

89,7


Senast uppdaterad: 2018-09-11 08:34