Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alla barn med glasögonbehov hittas tack vare ändrade remisskriterier

Med nuvarande remisskriterier för synscreening i Västra Götalandsregionen är risken liten att missa barn med glasögonbehov. Detta skriver Emelie Gyllencreutz, specialistläkare vid ögonkliniken, Skaraborgs Sjukhus, i en artikel som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Acta Ophthalmologica.

Artikeln – vars titel är “Evaluation of vision screening in 5–8-year-old children living in Region Västra Götaland, Sweden” - a prospective multicentre study" – har antagits av tidskriften Acta Ophthalmologica. Den är en uppföljning av ändrade remisskriterier för barn remitterade från barnavårdscentral (BVC) och skola på grund av lätt till måttligt nedsatt syn i samband med synscreening.

Falskt positiva

Tidigare studier i Västra Götalandsregionen (VGR) har visat att antal falskt positiva remisser till ögonmottagning minskade om man på BVC testade om synen vid 5,5 års ålder på de barn som låg på gränsvärde i synskärpa. Även i skolan är det värdefullt att testa om synen om man på första kontrollen inte når upp till godkänd synskärpa. Efter dessa studier ändrades remisskriterierna i VGR.

Ytterligare justeringar?

–Den studie jag är huvudförfattare till, och som ligger till grund för regionala riktlinjer för synscreening av barn, följer upp konsekvenserna av ändringen. Vi ville veta om vi missar några barn med nuvarande kriterier och om ytterligare justeringar krävs, säger Emelie Gyllencreutz, ögonspecialist och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Gränsen är nådd

Hon fortsätter:

–Vi kom fram till att vi med nuvarande kriterier inte missar några barn med kraftigt nedsatt syn eller glasögonbehov, men att det inte går att sänka gränsen för remiss ytterligare eftersom det skulle innebära att alla barn med glasögonbehov inte skulle bli remitterade.

Barn synscreenas på BVC när de är 4 år gamla och av skolan när de går i förskoleklass. Barn föds med outvecklad synskärpa och sedan sker en utveckling fram till 8-10 års ålder.  Normalvariationen är ganska stor och man vet sedan tidigare att till exempel för tidigt födda barn uppnår fullgod synskärpa senare än fullgångna barn.

Bildtext:

Foto: Bild och Media

Emelie Gyllencreutz, huvudförfattare till studien som ligger till grund för regionala riktlinjer för barn.


Senast uppdaterad: 2018-10-26 08:18