Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ambulanssjuksköterskan Kåre Karlsson försvarar sin avhandling

Vi gratulerar Kåre Karlsson, ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus, som 26 oktober disputerar för doktorsexamen i ämnet hälsa och vårdvetenskap vid Jönköpings universitet. Foto: Kristoffer Hallin/Ambulansen SkaS Lidköping

Vad handlar din avhandling om?
Den kartlägger de hälsoproblem som kan drabba svensk ambulanspersonal och belyser en del specifika faktorer kopplat till arbetsrelaterad stress i yrket som kan ligga bakom dessa. Det har framkommit att ambulanspersonal i jämförelse med andra yrken i högre grad drabbas av olika former av hjärtarytmier och skador, till exempel i form av diskbråck. Sedan förefaller det som att kroppen i sig inte vänjer sig vid stress, det som stressar oss gör detta i samma utsträckning oavsett erfarenhet.

Hur länge har du arbetat med avhandingen?
Insamlande av data påbörjades 2012 även om planeringen påbörjades tidigare. Själva avhandlingsarbetet påbörjade jag 2015.

Hur kom du på idén att forska om detta?
En tanke som funnits med länge. Väcktes ursprungligen ur det faktum att det var, och fortfarande är ovanligt att ambulanspersonal stannar i yrket fram tills pensionsålder. Men efter min specialistutbildning kände jag att det var dags att göra något av det.

Vad kommer dina rön att tillföra arbetet som du och dina kollegor utför vid Skaraborgs Sjukhus?
Rent specifikt är det svårt att säga. Detta är ett arbete som är en början och kräver att mer forskning läggs på till exempel orsak-verkan. Men en specifik sak har framkommit. Användande av lyfthjälpmedel minskar belastningen på kroppen sett både som en minskad utsöndring av stresshormonet kortisol och en minskning av hjärtfrekvens vid ansträngning.

Varför är det viktigt för SkaS-medarbetare att bedriva forskningsarbete?
I vår profession oavsett var vi arbetar så är ju forskning, eller ska i alla fall vara en naturlig del. Specifikt för ambulanssjukvård så har det historiskt varit ett helt outforskat fält. Vår profession bygger på resultat som framkommit i helt annan kontext och är på många sätt inte helt överförbar, i vissa fall kanske helt felaktig. Sedan är det förutom att det är utvecklande för individen även utvecklande för verksamheten och verksamheten blir tydliggjord även utanför SkaS-området. En verksamhet som uppmuntrar och stöttar forskningen kommer att bli en mer attraktiv verksamhet att söka sig till. Det gäller ju även att ta tillvara den kompetens som byggs upp och förvalta den framåt i tiden.


Senast uppdaterad: 2020-10-26 07:51