Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Ännu en SkaS-medarbetare försvarar sin avhandling

Fredag 26 januari är det dags för arbetsterapeut Gärd Holmqvist vid vuxenpsykiatriska mottagningen, Skaraborgs Sjukhus att disputera. Hon försvarar sin avhandling ”Bildterapi. En väg till inre förändring och förbättrad hälsa.” vid Högskolan i Halmstad.

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. Den bildterapeutiska behandlingen bygger på en kombination av bildskapande och olika grad av reflekterande, bearbetande samtal. En triangulär relation mellan patient, bild och bildterapeut är det som på ett avgörande sätt skiljer bildterapi från andra verbala behandlingsmetoder.

Avhandlingen visar att människor som behöver hjälp med att förändras på ett djupare psykologiskt plan kan ha värde av en bildterapeutisk behandling. Inre meningsskapande processer som leder till förändrat beteende, förbättrad hälsa och förändrad livsstil. Studierna visar även att inte alla patienter genomgår en inre förändring men att bildterapin i del fall är stödjande och ger viktig hjälp i vardagen. Den terapeutiska alliansen och vikten av att patienten kan utveckla en reflektiv distans till bilden visar sig vara avgörande för en varaktig inre förändring.


Senast uppdaterad: 2018-01-26 08:51