Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbete är lösningen för SkaS

Skaraborgs Sjukhus har haft en arbetsam inledning på år 2017. Årets första tre månader har präglats av brist på sjuksköterskor, vilket påverkat bemanningsläget och verksamheten.

Därför har det periodvis funnits färre vårdplatser samt att operationsverksamheten i Skövde har tvingats reducera verksamheten. Tack vare lojal personal och ett utökat samarbete med vårdavdelningar där patienter har kunnat utlokaliseras har situationen delvis kunnat lösas. Skaraborgs Sjukhus har också köpt in tjänster från bemanningsföretag i större omfattning än tidigare. Nu pågår ett gemensamt arbete inom förvaltningen för att förbättra vårdplatssituationen.

Positivt är att ekonomin varit i nivå med budget under perioden och att produktionen har överstigit de budgeterade volymer som anges i vårdöverenskommelsen med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Främst är det produktionen inom den öppna vården som har ökat. Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden januari-mars 2017 uppgår till plus 4,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2017 bedöms vara i nivå med budget men det finns avvikelser på såväl intäkts- som kostnadssidan.

Antalet väntande till läkarbesök har ökat något, men tillgängligheten till första läkarbesök inom 90 dagar har förbättrats liksom tillgängligheten inom vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomsmedicin. Tillgängligheten till behandling inom 90 dagar är oförändrad jämfört med årets början. Fortsatt arbete med att utveckla produktions- och kapacitetsplanering förväntas förbättra verksamheternas produktivitet och tillgänglighet ytterligare under året.

Här är ytterligare fakta från årets första tre månader:

  • Sjukfrånvarotalen under de första tre månaderna 2017 är de lägsta under de senaste fyra åren och uppgår per mars till 6,7 procent.
  • Skaraborgs Sjukhus anställde efter årsskiftet 45 nyutbildade sjuksköterskor, som nu påbörjat sitt kliniska basår.
  • I januari togs det första spadtaget för den nya byggnaden för Folktandvårdens specialisttandvårdscentrum och Skaraborgs Sjukhus specialistmottagningar i Skövde.

 

Dagsjukvård i Mariestad viktig för VGR

Förändringen avden tidigare mellanvårdsavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad kommer att bli en viktig del av omställningsarbetet inom Västra Götalandsregionen (VGR). Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har beslutat att den blir en enhet för dagsjukvård och att detta arbete ska fortsätta. Omställningsarbetet ska inriktas på att få enheten att bli en del av det framtida Närsjukvårdscentrum Mariestad och blir därmed en viktig del av det större omställningsarbetet av sjukvården i Västra

Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19