Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arvet efter Lill-Marie märks utanför Sveriges gränser

När Lill-Marie Persson gör ett besök vid hudmottagningen möts hon av värme, breda leenden, kramar och medarbetare som trivs med sitt arbete. Det är ett betydelsefullt arv hon lämnar efter sig när det är dags att sluta efter 41 år på Skaraborgs Sjukhus.Nu väntar ett nytt liv på henne och tillökning i familjen.

Lill-Marie Perssons betydelse för Hudklinikens utveckling kan inte överskattas. Under hennes tid har den gått från att vara en lokal angelägenhet i Skaraborg till en internationell berömdhet. Nej, det är inte en ensam persons verk, däremot har hon som chef verkat för medarbetarskap, delaktighet och personalens lika värde, vilka var lika okända begrepp som digitaliserade journaler när hon första gången kom till det som 1976 hette Kärnsjukhuset i Skövde.

Vadå synpunkter?

Då var det en chef som ledde verksamheten medan de anställda kom till jobbet på morgonen, utförde sitt arbete och sedan gick hem. Det var inte så mycket tal om att efterfråga någons synpunkter för att utveckla verksamheten, säger Lill-Marie Persson.

Hur ville du ha det?

2002 skrev jag att medarbetarskap ska vara en självklarhet och delaktighet en skyldighet. Alla som arbetar på hudmottagningen ska bidra med sin del till den goda arbetsplatsen där samarbete ska vara grundpelaren för professionell och värdig behandling av våra patienter. Jag ville att arbetsglädje, möjligheter, stolthet och generositet skulle genomsyra verksamheten, säger hon.

Nationellt centrum i Skaraborg

Hur gick det då?

Bra, för det är en beskrivning av hur det fungerar inom kliniken i dag. Sedan 2003 har vi varit välbemannade med mycket låg personalomsättning. är Det är ingen medarbetare som har slutat på grund av vantrivsel, säger Lill-Marie Persson.

1997 tog Lill-Marie Persson över som chef för Hudkliniken och initierade 1998 då tillsammans med kärlkirurgen Anders Lindhagen – och med stöd av dåvarande sjukhusdirektören Sten Axelsson – det som idag är Sveriges enda kompletta Sårcentrum och som tack vare kärlkirurg Olle Nelzéns forskning  nått ryktbarhet utanför landets gränser.

Mycket att vara stolt över

Förutom Bensårscentrum är jag särskilt stolt över ”Sårwebben”, tumörprocessen och tillgänglighetsarbetet. ”Sårwebben” är en kunskapsplattform på webben som utarbetats genom samarbete med KTH, Högskolan i Skövde, sektionen för datavetenskap och Bensårscentrum. Den används flitigt i hela landet, även i läkar- och sjuksköterskeutbildningen, säger hon och fortsätter: 

2010 började vi tillsammans med kirurgen, öron-näs och hals-kliniken att arbeta med ”tumörprocessen” för att optimera handläggningen av patienter med tumörer och som resulterat i mycket korta väntetider till diagnos och behandling.

En garant

Efter att ha deltagit i Landstingsförbundets genombrottsprojekt ”Bättre flyt i vården” 2002 har vi kontinuerligt arbetat med tillgänglighet och med gemensamma krafter har vi sedan 2003 hållit vård- och behandlings-garantin, säger Lill-Marie Persson. Men för att beskriva vilken erfarenhet som nu lämnar Skaraborgs Sjukhus måste vi presentera åtminstone delar av hennes långa meritlista:

Löss och skabb och mycket mer

Hon är enligt egen utsago mest känd som expert på huvudlöss och skabb, men har också:

• varit ordförande i sektorsrådet för dermato-venereologi i Västra Götalandsregionen i sammanlagt 5 år

• varit suppleant för utbildningsansvarig i Svenska dermato-venereologiska sällskapets (SSDV) styrelse och medlem av dess utbildningsgrupp

• ingått i Terapigrupp Hud under många år

• varit engagerad inom sektionen för barndermatologi inom SSDV

• varit medlem av Läkemedelsverkets expertgrupp för hud- och mjukdelsinfektioner och skabb och löss • samarbetat med regionala STRAMA för att minska felaktig antibiotikaförskrivning vid bensår

• varit och är föreläsare lokalt och nationellt

Pensionärsliv? Knappast

Som pensionär lär hon inte heller sitta sysslolös. Hon driver ett galleri tillsammans med sin make, har barn och barnbarn som vill ha hennes uppmärksamhet och så nytillskottet i familjen, hunden som är en blandras av cockerspaniel och pudel. Lägg därtill föreläsningar och uppdraget hos Socialstyrelsen att fungera som inspektör av hudklinikers kompetens att utbilda specialister.

Jag kommer absolut inte att vara sysslolös som pensionär. Men arbetet har varit en stor del av mitt liv och det kommer jag att sakna. Det känns gott att veta att det finns kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar vidare och kommer att fortsätta att utveckla verksamheten, säger Lill-Marie Persson.

Bildtext:

Foto: Bild och Media

Lill-Marie Persson slutade som verksamhetschef för Hudkliniken 2013. Under hennes tid växte verksamheten i betydelse och anställda från elva anställda till över 30 och sjuksköterskorna har idag  egna ansvarsområden och mottagningar. 


Senast uppdaterad: 2019-02-13 15:14