Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Balanserat resultat för SkaS

– Jag är väldigt stolt över att Skaraborgs Sjukhus alla duktiga medarbetare har levererat en god vård med hög kvalitet till nöjda patienter under 2016. Dessutom har vi en ekonomi som är i balans och det betyder mycket när vi tillsammans tar oss an framtida utmaningar, säger Ulla-Britt Hagström, sjukhusstyrelsens ordförande.

Varje år brukar bjuda på ett digert innehåll inom Skaraborgs Sjukhus.

År 2016 var inget undantag. Här är några axplock ur det som hänt:

 • Närvården i västra Skaraborg mottog Dagens Medicins utmärkelse Guldskalpellen tillsammans med vårdgrannarna inom primärvård och kommun.
 • I oktober stod de nya lokalerna för BB Skövde och Barn- och ungdomsmedicin färdiga för inflyttning. Nybygget är ett unikt samarbete mellan barn- och kvinnoverksamheterna vid sjukhuset i Skövde.

På tio-i-topp

 • I början av september placerade sig Skaraborgs Sjukhus på 10-i-topp listan för SYLF:s (Sveriges yngre läkares förening) AT-ranking, vilket är ett gott betyg till verksamheternas arbete med handledning, kollegialt stöd och arbetsmiljö.
 • Under 2016 har Skaraborgs Sjukhus Skövde för första gången placerat sig på topp-12 listan för Dagens Medicins rankning av mellanstora sjukhus i Sverige.
 • Det utmanande och spännande arbetet för vårdens omställning utifrån koncernledningen förändringsagenda har påbörjats, bland annat med planeringen av närsjukvårdskoncept vid sjukhuset i Mariestad tillsammans med vårdgrannar inom primärvård och kommun.

Tuffa förutsättningar

När året summeras kan konstateras att Skaraborgs Sjukhus (SkaS) verksamheter har levererat en god vård med hög kvalitet till nöjda patienter samt med en produktion i nivå med volymerna i vårdöverenskommelsen för 2016, detta trots stora utmaningar och tuffa förutsättningar när det gäller främst kompetensförsörjning och ekonomi. Ekonomin har varit i balans och 2016 års resultat är +2,6 miljoner kronor och bruttokostnadsförändringen har minskat. Intäkterna har blivit högre och det beror till stor del på ökade asylintäkter samt ökade bidrag och ersättningar. Den totala intäkten 2016 har stigit med 5,4 procent jämfört med föregående år och ger en positiv budgetavvikelse på 166,2 miljoner kronor.

Förlängda väntetider

Det finns givetvis utmaningar att ta sig an och en förbättringspotential inom organisationen. Svårigheten att rekrytera både läkare och sjuksköterskor inom vissa kompetensområden medförde svårigheter att bemanna vårdplatser och operationssalar. Detta, tillsammans med ökade remissinflöden, medförde förlängda väntetider och en försämrad tillgänglighet till planerade läkarbesök och behandlingar. Som en konsekvens har kostnaden för bemanningsföretag, övertid och köpt vård ökat.

Framgångsrikt arbete

Vuxenpsykiatrin har haft ett framgångsrikt rekryteringsarbete och arbetar nu intensivt med introduktion främst för utlandsrekryterade läkare där SkaS även har god hjälp av PLUS programmet. Med den bemanning som nu finns har bra förutsättningar skapats för implementering och säkerställande av psykiatrins vårdprocesser och övrigt utvecklingsarbete enligt den regionala utvecklingsplanen. En liknande handlingsplan som för vuxenpsykiatrin tas nu fram för rekryteringsinsatser inom barnpsykiatrin för att förbättra tillgängligheten till vård inom gällande garantitid.

Halverad vårdtid

Här är ytterligare exempel från 2016:

 • Tillgängligheten vid akut omhändertagande har varit god under året.
 • Förbättringsarbetet ERAS-projektet vid kirurgkliniken i Lidköping har en nästintill halvering av vårdtiden uppnåtts för patienter med kolorektal sjukdom.
 • Verksamheternas arbete med patientsäkerhet och att minska de vårdrelaterade skadorna har utvecklats och förbättrats. 
 • De enheter som genomgått revisionen av miljödiplomeringens kriterier har klarat kraven och kommer som första enheter inom verksamheten bli tilldelade SkaS miljödiplom.
 • Genom samarbetet med Miljögruppen har ett stort antal möbler som annars skulle ha kasserats hittat nya brukare via Miljögruppens möbelförråd i Skövde. 
 • Sedan flera år skänker SkaS också inventarier med mera till Human Bridge för välgörande ändamål.  Genom dessa åtgärder har avfallsvolymer hållits nere samtidigt som det bidragit till ökad resurshushållning. Den totala avfallsmängden har minskat med cirka 1 500 ton jämfört med förra året.
 • Resultatet i verksamheternas processer har förbättrats under året från en måluppfyllelse på 50 procent under första kvartalet att jämföra med 75 procent under det tredje kvartalet.
 • Den mobila närvården är uppdelad i tre geografiska områden. För varje område finns ett närsjukvårdsteam och ett palliativt team organiserat inom SkaS.

Senast uppdaterad: 2019-05-16 14:05