Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

BB Skövde öppnar amningskaféer till hösten

Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Inget nytt i sig. Men en av anledningarna till att Skaraborgs Sjukhus genomfört en amningsutbildning för vårdpersonalen på BB Skövde.

Bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar immunförsvaret hos barnet och minskar risken för infektioner. Men i Sverige sjunker amningsfrekvensen sedan flera år. BB Skövde vill uppmuntra amning och bestämde sig för att genomföra en särskild utbildning för sina barnmorskor, undersköterskor och sjuksköterskor.

Delade med sig till varann

–Det blev väldigt lyckat, eftersom det, bland annat, ledde till en värdefull kunskapsöverföring. Personal med många år i yrket delade med sig av sina erfarenheter till yngre kollegor, säger barnmorskan Margareta ”Maggis” van Stam.

Barnmorskor och barnsköterskor från BB Skövde planerade och genomförde utbildningen som innehöll en heldagsutbildning med extern föreläsare samt internutbildning vid ett tillfälle där personalen diskuterade i mindre grupper för att sedan redovisa sina resultat för varandra. Själva ”kick-offen” bestod av en föreläsning av Kristin Svensson, barnmorska och forskare, som har disputerat i ämnet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hög trovärdighet

–Kristin har en lång erfarenhet av amningsstödjande arbete och har fortsatt att arbeta kliniskt parallellt med sin forskning, vilket ger henne en mycket hög trovärdighet. Även medarbetare vid mödravården och barnavården har fått utbildninge, viktigt att hela vårdkedjan får samma utbildning, säger ”Maggis” van Stam.

Sedan två år tillbaka återfinns BB Skövde i moderna, verksamhetsanpassade lokaler som man nu känner sig hemma i. Nu är det därför dags att fortsätta arbetet med att motivera amning och det är meningen att utbildningen ska leda till uppföljningar i olika former.

Främja familjernas resurser

–Vi kommer till exempel att återuppta amningskaféer till hösten, där samtalen och kunskapsutbyten  mellan våra medarbetaremedarbetare kan fortsätta. Jag ser också framför mig att vi ska främja familjernas inneboende resurser, säger ”Maggis” van Stam.

På vilket sätt då?

–Vi ska finnas som ett stöd för föräldrarna och barnet. Visa och göra föräldrarna uppmärksamma på deras nyfödda barns kompetens. Ge likvärdig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Bekräfta det som är bra och korrigera och agera när det behövs, säger ”Maggis” van Stam.

Vad annat är viktigt i kontakt med föräldrarna?

–Att vi använder oss av föräldrarnas erfarenhet och kunskap och kompletterar med vår egen. Individanpassa all rådgivning och uppmuntra föräldrarna att ha sin bebis hud-mot-hud från födelsen och helst många timmar per dygn framöver. Att ha bra stöd från sin partner gällande amning har visat sig vara amningsfrämjande så att involvera den andra föräldern är av största betydelse. Som tur är har vi nya lokaler där vi oftast kan erbjuda partnern att stanna, säger ”Maggis” van Stam.

Fakta

”Tio steg som främjar amning” är en rekommendation utgiven gemensamt av Unicef och WHO, för att skydda, främja och stödja amning. Läs den här: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19565/2014-10-27.pdf.


Senast uppdaterad: 2018-06-19 07:03