Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bemanningsläget påverkar Skaraborgs Sjukhus

Den nationella bristen på vårdpersonal påverkar naturligtvis också Skaraborgs Sjukhus. Men arbetet fortsätter för att behålla den höga kvalitén och tillgängligheten.

Nyligen visade det sig att bemanningssituationen inom barn- och ungdomspsykiatri har försämrats under perioden. På grund av för få specialistläkare har verksamhetschefen beslutat att de fyra platserna för heldygnsvård tillfälligt stängs från och med 15 september 2017. Den här åtgärden görs för att värna patientsäkerheten. Förändringen innebär också att personal förstärker barn- och ungdomspsykiatrin under dagtid vardagar och helger 7 – 17, vilket förhoppningsvis kan leda till att färre barn och ungdomar måste läggas in för heldygnsvård.

Bra samarbete

Svårigheten att rekrytera vissa personalgrupper, framförallt sjuksköterskor, har fortsatt påverka bemanningsläget och periodvis har bristen på vårdplatser varit stor. Även operationsverksamheten i Skövde har haft reducerad verksamhet. Situationen har kunnat lösas tack vare ett utökat samarbete mellan vårdavdelningarnas personal.

Försämrat resultat

Produktionsvolymen för perioden överstiger vårdöverenskommelsens budgeterade volymer, men ekonomiutfallet har försämrats under perioden och uppgår till -23,5 miljoner kronor. Några förklaringar är höga kostnader för sommarbemanningen och ökade kostnader för köp av tjänster från bemanningsföretag.

Trots en ökad produktion har antalet väntande patienter till första besök läkare blivit fler jämfört med föregående år, delvis till följd av fortsatt stort och ökande remissinflöde men även för att antalet efterföljande besök har ökat. Fortsatt arbete med att utveckla verksamheternas produktions- och kapacitetsplanering förväntas förbättra verksamheternas produktivitet och tillgänglighet under slutet av året.

Ökad tillgänglighet

Positivt är att tillgängligheten inom vuxenpsykiatrin fortsätter att förbättras jämfört med tidigare år. Den fina utvecklingen är kopplad ett lyckat rekryteringsarbete samt ett förändrat arbetssätt på de fyra öppenvårdsmottagningarna, som startade hösten 2016.

Det är också glädjande att flöden och väntetider på akutmottagningen har förbättrats ytterligare. Måluppfyllelsen för mätetalet - ”andelen där total vistelsetid är mindre än fyra timmar på akutmottagningen” - har sedan mars förbättrats.

 

Här följer några andra händelser ur delårsrapporten för augusti 2017:

 

  • Nytt arbetssätt under sommaren med veckovisa dialogmöten med kommunerna i Skaraborg för att minska antalet kvarliggande färdigbehandlade patienter har varit framgångsrikt.
  • Arrangemanget Power Big Meet i Lidköping under en vecka i juli krävde ett omfattande förberedelsearbete, vilket dock har gett positiv effekt i efterhand, i form av förbättrat samarbete mellan SkaS, Lidköpings kommun och primärvård.
  • SkaS Lidköping hamnar på hedrande sjätte plats på AT-läkarnas årliga rankinglista, medan SkaS Skövde föll till 28:e plats.
  • Måluppfyllelsen för första besök och behandling inom 90 dagar har förbättrats jämfört med augusti 2016, däremot har måluppfyllelsen för operation/behandling inom 90 dagar försämrats.

 

Strategiska mål och fokusområden 2018

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har fått de mål och den inriktning som beslutats för östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNÖ), enligt Vårdöverenskommelsen 2018. För SkaS kommer regionfullmäktiges tre strategiska mål ingå som då inkluderar HSNÖ mål- och inriktningsdokument med dess ytterligare mål kring hållbar hälsa:

• Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

• En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenhet

• Västra Götaland ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

Till dessa har SkaS lagt till ett prioriterat mål

• Ekonomi och verksamhet i balans

De strategiska målen är nedbrutna i prioriterade mål för perioden 2018-2019.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19