Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett antal ljuspunkter trots ansträngd sommar

En utvärdering av arbetssituationen vid Skaraborgs Sjukhus sommaren 2017 visar att den var mer ansträngd än tidigare år. Men det finns även ljuspunkter.

Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen. Den befintliga vakanssituationen inför sommaren, inom framförallt sjuksköterskegruppen, har stor påverkan på bemanningssituationen. Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetssätt, kompetensmix och arbetsmiljön.

Tung arbetsbelastning

Den sammantagna bilden av medarbetarnas upplevelser gällande arbetsbelastningen är att den varit tung. Det har varit en varierad vårdtyngd där vissa perioder har inneburit en mycket hög belastning. Detta har påverkat arbetsmiljön negativt samt försvårat bemanningen. Upplevelsen bland medarbetarna är dock att det funnits ett mycket bra samarbete mellan enheter och de olika professionerna.

Färre patientskador

När det gäller patientsäkerheten så kan man inte se att den varit försämrad jämfört med övrig tid på året eller tidigare somrar. Antalet registrerade avvikelser har ökat men antalet registrerade vårdskador var i år färre än under föregående sommar. Inför arbetet med sommaren 2018 rekommenderas etrt antal åtgärder, bland annat: • Fastställ datum i god tid för när sommarscheman ska vara fastställda och bemannade. • Utöka samarbetet mellan enheter och verksamheter ytterligare. • Planera in utbildningstillfällen för bland annat vikarier.


Senast uppdaterad: 2017-11-23 16:54