Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chefsjuksköterskan välkomnar ny kompetensbeskrivning

I samband med Internationella sjuksköterskedagen 12 maj presenterades en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening. Socialstyrelsens riktlinje upphörde att gälla 2015, så den nya kompetensbeskrivningen är efterlängtad.

Susanne Gustavsson är chefsjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus. Hon beskriver hur viktig den är:

–Kompetensbeskrivningen tydliggör innehållet i den legitimerade sjuksköterskans kompetens och beskriver sjuksköterskans ansvarsområden. Det är viktigt för sjuksköterskor att känna till detta då man har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. Som sjuksköterska ska man dessutom kontinuerligt utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens utifrån ett kritiskt förhållningssätt och utifrån aktuell forskning. Kompetensbeskrivningen känns förhoppningsvis betydelsefull för legitimerade sjuksköterskor.

Upphörde 2015

Det har funnits en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor tidigare. Socialstyrelsen publicerade den, men den upphörde att gälla 2015. Idag ligger ansvaret för att säkerställa sjuksköterskornas kompetens hos verksamhetschefen.

–Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig uppdraget. Den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska blir ett stöd för många, både sjuksköterskor, personer med ledningsansvar och lärosäten, säger Susanne Gustavsson.

Här kan du läsa mer om den nationella kompetensbeskrivningen: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/


Senast uppdaterad: 2017-12-29 13:49