Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Christian Scharenberg försvarar sin avhandling

Fredag 2 mars är det dags för ännu en medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus att försvara sin avhandling. Då disputerar nämligen Christian Scharenberg, överläkare vid medicinkliniken, hematologi och Diagnostisk Centrum.

Christian Scharenbergs avhandling bär titeln The mutational landscape and microenvironment in Myelodysplastic Syndromes with deletion of chromosome 5q  och han försvarar den vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Avhandlingen handlar om hur vissa mutationer i DNA av blodstamceller leder till leukemi. Med hjälp så kallad nästa generations sekvensering (NGS) har stamceller av patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) undersökts.

Följer modellen

 Dels har man utnyttjat mutationer i blodstamceller för att leda i bevis att vissa blodsjukdomar såsom MDS följer cancerstamcellsmodellen, någonting som har diskuterats mycket under de senaste åren. Cancerstamcellsmodellen säger att det finns några få celler som kan bygga upp en hel sjuk rad av celler. Vad gäller behandling av MDS och akuta leukemier betyder det att man inte behöver tänka på alla cancerceller utan bara på de få som kan skapa den, resten av cellerna försvinner eller dör av sig själva.

Det andra huvudfyndet är att vi samlar på oss mutationer i våra blodstamceller under hela vår livstid. Här har man karakteriserat vilka mutationer som leder till att MDS-sjukdomen ändrar karaktär och går över i en akut leukemi. Christian Scharenberg beskriver att man kan detektera dessa mutationer flera månader till år innan patienter uppvisar kliniska tecken till övergång i akut leukemi. Detta ger möjlighet att testa hur olika behandlingar kan skjuta upp utveckling av akut leukemi.

Återvändsgränd

-Det känns jätteroligt att ha kunnat forska parallellt med min kliniska utbildning. Jag har under dessa år fått fantastiskt stöd av mina kliniska mentorer och kollegor, min verksamhetschef och FoU-enheten på Skaraborgs Sjukhus. Jag har alltid gillat grundforskning där man ibland får inse att det här spåret har lett oss till en återvändsgränd. Det har varit en väldigt lång men oerhört lärorikt resa och jag har lärt mig mycket och kommer att fortsätta forska framöver, säger Christian Scharenberg.

Sjunkande kostnader

Han tror att sekvensering av vårt DNA kommer att bli mer och mer vanligt i den medicinska vardagen framöver. Kostnader av DNA-sekvensering har sjunkit betydligt och kommer att ge möjlighet till förbättrad diagnostik och individuell behandling framöver.

-Själv kommer jag att fortsätta min forskning där jag vill använda mig av nästa generations sekvensering för att diagnosticera patienter med blodsjukdomar och patienter som vi utreder på Diagnostiskt Centrum, säger Christian Scharenberg.

Fakta

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det finns många olika sorters leukemier, som delas in i olika grupper.

DNA-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna.

Myelodysplastiskt syndrom, MDS, är en samlande beteckning för flera olika hematologiska tillstånd som involverar felaktig bildning av myeloida eller blodbildande celler. Patienter med MDS utvecklar ofta en kraftig blodbrist, anemi, ofta kombinerat med brist på vita blodkroppar, leukopeni, och minskning av antalet blodplättar, trombocytopeni.


Senast uppdaterad: 2018-03-02 07:36