Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Daniel Glinatsi har framgångsrikt disputerat

AT-läkare Daniel Glinatsi

Daniel Glinatsi, AT-läkare vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, har nyligen disputerat med sin avhandling ”Magnetic resonance imaging in rheumatoid arthritis: validation of tenosynovitis and joint space narrowing scoring systems and the impact of inflammation and structural damage on patient-reported outcomes” i Köpenhamn.

– Jag glad, men också lättad att det är över. Det är en utmaning att jobba heltid som AT-läkare och samtidigt förbereda sin disputation på kvällarna, säger Daniel Glinatsi.

Avhandlingen består av två delar och i den första delen har Glinatsi undersökt tillförlitligheten av två bedömningssystem med magnetkamera för senhinneinflammation respektive broskskada. Bedömningssystemen ska användas i kliniska studier av händer hos patienter med ledgångsreumatism.

- Frågeställningen har varit om de olika åkommorna i patienternas händer kan bedömas på ett trovärdigt sätt. Det vill säga, är detta en bra mätmetod eller inte?

Resultatet visade att bedömningssystemen var pålitliga och känsliga för ändring över tid. Detta innebär en ökad säkerhet för patienter i framtida studier då undersökningstiden kan kortas ner och färre patienter behövs per forskningsprojekt.

Patientrapporterade upplevelser

I den andra delen undersöktes hur inflammation och strukturella ledskador som bedömts med magnetkamera påverkar reumatikers självskattade smärta, fysiska funktion, globala sjukdomsaktivitet och livskvalitet.

- Vi undersökte sammanhanget mellan vad man kunde se på bilderna och hur patienternas själva upplevde sin sjukdom.

I studien ingick två patientgrupper där den ena gruppen var patienter med nydebuterad ledgångsreumatism som ännu inte fått behandling. Dessa patienter hade mycket inflammation i händerna, men inga förstörda leder. Den andra grupper bestod av patienter som haft sjukdomen en längre tid och befann sig i ett lugnt stadie av sjukdomen, så kallad remission.

- I patientgruppen med nydebuterad ledgångsreumatism fann vi ett sammanhang mellan inflammation och patientrapporterade upplevelser.

- I den andra gruppen med låg inflammatorisk aktivitet visade det sig istället att strukturell skada har en stor betydelse för hur man uppfattar sin sjukdom.

Viktigt med tidig diagnos

Resultaten stärker den gängse behandlingsstrategin för ledgångsreumatism och visar att det är viktigt att diagnosticera patienterna så tidigt som möjligt och ge aggressiv behandling för att undvika strukturella skador i framtiden.

- Någon studie där man jämför en så känslig bildmetod med hur patienten upplever sin sjukdom har inte gjorts tidigare i dessa patientgrupper. Det här visar att mycket av det vi gör idag är rätt och riktigt.

Framgångsrikt försvar

Efter avslutade läkarstudier i Köpenhamn fick Daniel Glinatsi erbjudande om att göra ett PhD-projekt – ett erbjudande som var svårt att tacka nej till. Studien påbörjades i juni 2014 och den 5 januari försvarade han sin avhandling framgångsrikt vid Danmarks största reumatologiska forskningscenter i Glostrup, Köpenhamn.

- Det har verkligen varit kul att fördjupa sig i forskningen och det rekommenderar jag fler att göra, säger Daniel Glinatsi


Senast uppdaterad: 2018-01-12 12:12