Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Gott samarbete – hemligheten bakom utnämningen

Skaraborgs Sjukhus har fått ännu en docent. Den här gången är det dags att gratulera Henrik Hadimeri, överläkare vid njurmedicinska kliniken. –Jag är naturligtvis väldigt glad över docentutnämningen, säger han.

Henrik Hadimeri fick sin specialistutbildning vid Linköpings universitet. År 2000 försvarade han ett avhandlingsarbete som belyste systemengagemanget vid autosomal dominant polycystisk njursjukdom vid Göteborgs Universitet och där docent Gudrun Nyberg väckte hans intresse för forskning. 2005 flyttade Henrik Hadimeri till Västergötland och tillträdde en chefstjänst. Sedan dess har han under tolv år haft ledningsuppgifter vid den njurmedicinska kliniken vid Skaraborgs Sjukhus.

Intresse: diagnostik

Jag har intresserat mig för diagnostik inom det njurmedicinska ämnesområdet, där jag ingår i ett team som forskar inom fältet njurbiopsi. På enheten bedriver vi även forskning inom området diabetes som riskfaktor för såväl utveckling av njursjukdom samt konsekvenser av diabetessjukdom vid dialys, berättar han.

Henrik Hadimeri är inblandad i flera spännande projekt:

• I samarbete med kliniken för Bild och funktionsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus bedrivs i nuläget två arbeten som syftar till avhandling inom området arterio-venösa fistlar och deras funktion vid bloddialys.

• Kartläggning av en komplikation till dialysbehandling, som innebär kalkutfällning i kroppens mjukdelar och möjligen kunna öka kunskapen om hur den ska kunna förebyggas, upptäckas i tid, och behandlas. Henrik Hadimeri ingår även i ett internationellt forskarteam som intresserar sig för frågor som berör patienter med bukhinnedialys.

Många om äran

Docentutnämningen ser jag som frukten av många års gott samarbete med kollegorna på njurmedicin på SkaS, inom Västra Götalandsregionen och även genom samarbetsprojekt med Umeå universitet, där jag i detta sammanhang måste ära professor Bernd Stegmayrs hängivenhet och stöd till SkaS njurmedicin, säger han.

Vad medför detta docenturskap för framtiden?

Med denna hedersamma titel hoppas jag kunna fortsätta bidra till att göra den njurmedicinska kliniken konkurrenskraftig i forskningssammanhang och att det patientnära vetenskapliga engagemanget bidrar till att förbättra livskvaliteten och de medicinska resultaten  för den njursjuke patienten, säger Henrik Hadimeri.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43