Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Donationsveckan – engagerade medarbetare bakom positiv trend

Västra Götalandsregionen är bäst i Sverige på att identifiera potentiella donatorer. Framgången bakom den positiva trenden är bland annat engagerade donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på regionens sjukhus som får tid att stötta och utbilda vårdpersonal i organdonation. Detta uppmärksammas under Donationsveckan 8-14 oktober 2018.

I september hölls ett regionalt möte för att lyfta regionens donationsverksamhet. På mötet deltog sjukhusdirektörer och verksamhetschefer inom An/Op/IVA från samtliga sjukhus i regionen. Syftet var att diskutera de donationsansvarigas formaliserade uppdrag samt skapa en gemensam bild kring hur donationsverksamheten vid regionens sjukhus kan förbättras.

Väl beprövad behandlingsmetod

–Transplantationsverksamheten är en väl beprövad behandlingsmetod som bara ökar, men verksamheten kan inte drivas om inte donationsverksamheten fungerar, säger Bertil Andersson, regional donationsansvarig läkare i Västra Götalandsregionen.

Läs mer: Här skaffar du ett donationskort

Donationsverksamheten på sjukhusen inom regionen drivs av lokala donationsansvariga läkare (DAL) och donationsansvariga sjuksköterskor (DAS) som jobbar inom intensivvården på respektive sjukhus. Det är deras uppdrag att se till att aktuella rutiner finns, att organisera, kvalitetssäkra, ge utbildning och stöd till intensivvården och övriga sjukhuset.

Stort nätverk

Utöver lokala donationsansvariga finns också regional DAL och DAS som har ett samordnande ansvar. De samarbetar med regionala donationsansvariga läkare och sjuksköterskor från hela Sverige och med sjukhusledning och politiker. De samarbetar även med polisen, arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och deltar i ett EU-projekt.

Film: Föräldrar får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret (40 sek) on Vimeo

Sedan 2012 har antalet donatorer i Sverige ökat, från 14,5 per miljoner invånare (PMI) till 18,5 2017 vilket innebär 188 donatorer. I Västra Götalandsregionen har PMI legat på 22,5 de senaste åren med undantag för 2017 när det blev en tillfällig nedgång. Prognosen för 2018 ser ut som att regionen kommer att ligga högst av regionerna i Sverige igen. Målet är PMI 25, först då kommer väntelistan för transplantation att minska.

Bra siffror inom VGR

–Sista kvartalet i år har vi bra siffror i regionen. Sjunker statistiken ska vi kunna utreda och ta reda på varför siffrorna är låga och åtgärda det. För det krävs en bra organisering i regionen, säger Ingrid Sandgren, regional donationsansvarig sjuksköterska i Västra Götalandsregionen.

Som donationsansvarig har man ett stort ansvar i att se till så vårdpersonal får adekvat utbildning i organdonation. Efter en inventering som de regionala donationsansvariga gjort visar siffror att när lokala donationsansvariga finns med i processen och är aktivt drivande på sina intensivvårdsavdelningar missas färre donatorer.

Viktigt med identifiering

–En patient som avlider på ett sådant sätt att det kan bli aktuellt med organdonation är en sällanhändelse. På en normalstor intensivvårdsavdelning inträffar mellan två till fem sådana händelser per år. Då är det svårt men samtidigt viktigt att få rutin i omhändertagandet och att identifiera dessa få möjliga donatorer, säger Bertil Andersson.

Film: 15-åringar får själva anmäla sig till donationsregistret (40 sek) on Vimeo

Det finns positiva exempel från bland annat Barnintensiven (BIVA) på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus där man gått från att inte haft någon donator på flera år till att identifiera fyra donatorer under ett kvartal. På NÄL har man kunnat bygga upp välfungerande organisationer för vävnadsdonation av hornhinnor och hjärtklaffar. Budskapet under mötet var tydligt.

–Sjukhusens donationsansvariga behöver tid för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Men viktigast av allt är att chefen efterfrågar och visar intresse för arbetet. En årlig verksamhetsrapport är ett minimum. Först då kan man försöka åtgärda de brister som gör att vi missar organdonatorer.  Utan donation blir det inte heller någon transplantation, säger Bertil Andersson.


Senast uppdaterad: 2018-10-09 07:36