Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Färre sjukhusbesök för barn tack vare andningsteamets insatser

Skaraborgs Sjukhus andningsteams insatser leder till färre sjukhusbesök för barn och bidrar till en mer samordnad vård. Det visar en utvärdering av verksamheten, som gjorts vid Chalmers tekniska högskola.

– Vi försöker att vara en trygghetscentral för patienter och anhöriga, säger
barnläkaren Laszlo Kadar.

Andningsteamet vid barn- och ungdomsmedicin består av en läkare, två sjuksköterskor och tre sjukgymnaster. Det har funnits sedan 2015 och dess patientgrupper består av många olika unga individer, till exempel för tidigt födda barn med omogna lungor, flerfunktionshindrade barn med CP-skada, utvecklingsstörning, sömnproblem, smärta, andningssvårigheter eller epilepsi.

Talande utvärdering

Den nya utvärderingen – ett examensarbete vid Chalmers 2018 – visar att antalet patienter stadigt har ökat, men att slutenvårdsbesöken har minskat för de unga patienterna och deras familjer. Just Andningsteamets samordning av vården – att familjerna kan genomföra flera undersökningar vid ett och samma besök på Skaraborgs Sjukhus – är något som framhålls som mycket positivt i studien.

Andningsteamet får också beröm på flera andra sätt av såväl patienternas familjer som andra aktörer, för till exempel följande:

• Medarbetarna erbjuder hög tillgänglighet

• De är flexibla och kan göra relativt snabba ändringar för att erbjuda vård.

• Visar empati och lyhördhet för barn med familj

• Frågar vad som passar familjerna och anpassar efter deras förutsättningar, mående, tid och ork

Finns alltid där

– Det finns ett nummer som anhöriga kan ringa, där de alltid kan nå oss och det finns alltid möjlighet för dem att komma hit, säger barnsjuksköterskan Maria Karlsson.

Laszlo Kadar framhåller att familjerna själva är duktiga på att ta till sig kunskap om vården.

– De anhöriga klarar av mycket på egen hand. Vi vill få kontakt tidigt med patienter som behöver vår hjälp, då träffar vi familjerna och har praktiska genomgångar av hur man hanterar olika hjälpmedel och informerar om de kontaktvägar de kan ha nytt av, säger Laszlo Kadar.

Specialiserad verksamhet

Andningsteamet har också väl utarbetade kontakter med andra aktörer, till exempel Knoppaliden i Skövde, som är en specialiserad verksamhet för personer under 18 år med funktionsnedsättningar, vars upptagningsområde sträcker sig utanför Skaraborg.

– Vi arbetar proaktivt och förebyggande för att barnen ska andas bättre och drabbas av färre  infektioner. Vi är glada om vi bidrar till att underlätta tillvaron för barnen och deras familjer, säger Laszlo Kadar.

Fakta

Andningsteamet, Skaraborgs Sjukhus.

Antal patienter: 2015: 54 stycken, 2016: 64, 2017: 72.

Antal vårddygn inom slutenvård per år för patienterna: 2015: 582 vårddygn, 2016: 557, 2017: 537.

Källa: ”Utvärdering av andningsteamet SkaS Skövde”, examensarbete 30 hp, Karin Arnholm, Chalmers tekniska högskola.

Bildtext:

Barnläkaren Laszlo Kadar och barnsjuksköterskan Maria Karlsson vid andningsteamet.

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2018-10-31 08:07