Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fokus på verksamhet och ekonomi i balans och utredning av vårdstruktur enligt omställningsarbetet i VGR

Skaraborgs Sjukhus intensifierar det fortsatta arbetet för en verksamhet och ekonomi i balans. Tillgängligheten till besök och operationer behöver öka och den negativa ekonomiska utvecklingen måste brytas. De ökade kostnaderna ska minskas. Skaraborgs Sjukhus styrelse har på torsdagen haft sitt sista möte innan sommaren och sjukhusdirektören har redogjort för det aktuella läget.

-Vi har liksom övriga sjukhusförvaltningar ett tufft läge. Vi jobbar intensivt med frågorna och tillsammans ska vi lösa detta, jag har gott hopp, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för SkaS. Nu är vi inne i sommarperioden och det innebär även detta år en utmaning för våra medarbetare som ska få sin välförtjänta semester samtidigt som vi måste hålla igång verksamheten så att våra invånare kan få den vård de behöver.

Arbetet med tidigare redovisade åtgärder för att komma i balans och minska beroendet av bemanningsföretag fortsätter och intensifieras, verksamheterna ska också jobba ännu mer tillsammans för att ta vara på samordningsfördelar, kostnaderna för läkemedel måste pressas och dessutom kommer vissa tjänster inte återbesättas då det uppstår vakanser. Förslag till effektiviseringar ska tas fram.

Vid styrelsemötet fick sjukhusdirektören också i uppdrag att göra en utredning av SkaS vårdstruktur – alltså – vad görs var, när och hur. Detta ska gå i linje med Västra Götalandsregionens beslutade arbete med omställningen av vården.

Kartläggning av orsaker till deltidsarbete

Västra Götalandsregionen har som mål att på sikt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och som en del i det arbeta aktivt för att fler ska vilja och klara att arbeta heltid. Nyligen har en kartläggning kring deltidsarbete gjorts och resultatet av enkäten visar bland annat att 148 medarbetare är deltidsanställda och vill inte arbeta heltid.
Drygt en tredjedel av dessa arbetar deltid på grund av att arbetet är för psykiskt och fysiskt krävande för att orka arbeta heltid. En klar majoritet av dessa medarbetare utgörs av sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor.

243 medarbetare har en heltidsanställning, men har på egen begäran valt så kallad partiell ledighet på grund av egna angelägenheter (avser inte föräldralediga, studielediga, vård av närstående, offentliga uppdrag). Nästan hälften av dessa svarade att de gått ned i tid på grund av arbetsbelastning; att arbetet är för psykiskt eller fysiskt påfrestande för att orka arbeta heltid. Även här utgjordes en tydlig majoritet av de svarande av sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor.


Senast uppdaterad: 2018-06-14 17:09