Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Hon är ombud för barns rättigheter

Lena Axelsson, enhetschef vid barn- och ungdomsmedicin, är även barnrättsombud vid Skaraborgs Sjukhus.

Varför behövs ett barnrättsombud vid Skaraborgs Sjukhus?

-Vi måste vara mycket bättre på att bevaka barns rättigheter och intressen inom hälso- och sjukvården. Det handlar inte enbart om barn som patienter utan om alla barn som kommer i kontakt med oss, allt från patienter och anhöriga till syskon och besökare. Målet är att varje barn och ungdom som på något sätt kommer i kontakt med oss ska behandlas med respekt, och känna sig välkommen.

Vad innebär din roll som barnrättsombud?

-Sedan FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020, så ska vi inom Skaraborgs Sjukhus göra bedömningar ur ett barnrättsperspektiv. Min roll innebär, att jag har en samordnande funktion för att se till att vi har barnrättskompetens ute i verksamheterna. -Jag ska erbjuda utbildning, stöd och stötta enheterna vid eventuella barnrättsprövningar och se till att SkaS har mer kunskap om detta.
Vad är det viktigaste som ditt uppdrag kan bidra med?

-Att bevaka barns rättigheter inom SkaS många områden, att vi pratar om barn som individer som själva har rätt att vara med och påverka.
-Att barn inte är vuxna i ett mindre format utan är egna individer, med olika behov i olika åldrar.

Hur stor del av din arbetstid kommer du att ägna åt det här uppdraget?

-Det ingår i mitt ordinarie arbete som enhetschef/barnsjuksköterska vid BUM.

Hur länge har du haft uppdraget?

-Från och med år 2019.


Senast uppdaterad: 2020-02-12 07:52