Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internationellt intresse för jubilerande närsjukvårdsteamet

Närsjukvårdsteamet västra Skaraborgs utvecklingsarbete med medarbetare, patienter och anhöriga tilldrar sig internationellt intresse. Det senaste förbättringsprojektet tillsammans med en tjänstedesigner gav fyra nya lösningar. Snart ska teamets läkare knytas till Chalmers för aktionsforskning.

–Hela vårt team har tack vare detta förbättringsprojekt fått ökad förståelse för patient-, närstående- och medarbetarperspektivet, och att arbetet över vårdgivargränserna är beroende av relationer och nätverk, säger Anna Karlsson, specialistläkare inom geriatrik.

Under dess tio år har Närsjukvårdsteamet västra Skaraborg (NSVT) hela tiden tagit nya steg framåt. Från att ha varit en liten projektgrupp inom Skaraborgs Sjukhus, med en geriatriker och två sjuksköterskor vid starten hösten 2008, fick man några år senare tillskott av arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Idag kan NSVT kalla sig ett multidisciplinärt team.

Nära nog komplett

–Om vi kunde få en dietist till teamet hade det blivit komplett. Kostbehandling är en mycket viktig del för våra inskrivna patienter. Dels för att bibehålla den funktion man har och dels för att bygga upp kroppen efter en försämringsperiod, säger Anna Karlsson.

Arbetssättet bygger på ett tätt samarbete med hemsjukvården och har både ökat livskvaliteten hos patienterna och sparat stora resurser åt Skaraborgs Sjukhus.

Ledstjärnan ”Utveckling” fortsätter att visa vägen.

Givande intervjuer

Anna Karlsson ledde det senaste förbättringsprojektet med stöd av medel från Innovationsfonden, Västra Götalandsregionen. 20 personer från landsting och kommuner i samarbete med en tjänstedesigner kartlade NSVT:s verksamhet genom bland annat intervjuer med medarbetare, patienter och närstående samt observationer av det dagliga arbetet.

–Kartläggningen resulterade i en dokumenterad och visualiserad allmän patientresa, som utifrån olika problemområden i sin tur ledde till fyra lösningar som förbättrade genomförandet av vårt arbete, berättar Anna Karlsson.

Uppskattat av alla

En av dessa lösningar är att regelbundet gå igenom inneliggande patienter på sjukhusavdelning tillsammans med avdelningskoordinator för att identifiera lämpliga patienter för NSVT. En kontakt som uppskattades av både patienter och närstående. Projektet har skapat internationellt intresse och Anna Karlsson presenterade sina insikter från projektet, med fokus på medarbetarperspektivet, vid en internationell kongress i Litauens huvudstad Vilnius i maj 2018.

Det ska firas

Nu firar den operativa verksamheten tio-årsjubileum 16 oktober 2018 i Lidköping och det finns redan planer för att även fortsättningsvis skapa ny kunskap och framsteg. I en snar framtid, förhoppningsvis redan våren 2019, kommer teamets läkare vara knuten till Centre for Healthcare Improvement (CHI) på Chalmers.

–Tanken är att bedriva forskning på NSVT som det lärande mikrosystem det är, säger Anna Karlsson och tillägger avslutningsvis:

–NSVT har redan från starten haft stöd ifrån en operativ ledningsgrupp med representanter från kommun, primärvård och sjukhus, vilket är och har varit av mycket stor betydelse för hela verksamheten.

Bildtext:

Foto: Bild och Media

Specialistläkare Anna Karlsson och sjuksköterskan Christina Pettersson på hembesök hos en patient.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-12 08:30