Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Kortare väntetider tack vare gränsöverskridande samarbete

Tack vare ett lyckat gränsöverskridande samarbete vid Skaraborgs Sjukhus förkortades väntetiden för patienter med stenar i urinvägarna från fyra månader till 18 dagar. Förklaring: En ny prioriteringsordning.

Stenar i urinvägarna är ett av de vanligaste tillstånden som en urolog ställs inför. Men köerna till vissa ingrepp har varit långa vid Skaraborgs Sjukhus de senaste åren beroende på lägre tillgänglighet till operationsavdelningen. 

Patienter med godartade åkommor har varit särskilt drabbade, till exempel de med stenar i urinvägarna. Åren 2016–2017 var medianväntetiden för dessa patienter 116 dagar från det att patienten fick tillfällig hjälp med urinflödet tills man kunde operera. Många patienter går sjukskrivna i väntan på operation eller behöver smärtlindring.

Outnyttjat utrymme

–Samtidigt som väntetiderna var långa för planerade ingrepp kunde vi se att det fanns outnyttjat utrymme i det akuta operationsprogrammet. Tanken var att ta till vara denna outnyttjade resurs och använda den till att operera polikliniskt, berättar urologläkare Ulrik Albertsen vid Skaraborgs Sjukhus.

Tack vare ett gränsöverskridande samarbete mellan urologen, operationsavdelningen och övriga opererande kliniker kunde man utarbeta en prioriteringsordning; patienter med akut urineringshinder opereras nästa dag, patienter med hinder i urinflödet eller symptom av stensjukdomen opereras inom två veckor och patienter helt utan symptom opereras inom en månad. Patienterna kallades med kort varsel och informerades att de kunde riskera bli hemskickade från sjukhuset utan operation vid hög belastning på operationsavdelningen

Radikala förändringar

Resultat efter sex månader:

• Medianväntetiden för patienter prioriterade att opereras inom två veckor sjönk från 116 dagar till 18 dagar.

• Patienter med höggradigt urineringshinder samt inneliggande patienter opererades genomgående inom en till tre dagar.

• För planerade och oprioriterade patienter var medianväntetiden 100 dagar.

–Alla inblandade är nöjda med det nya arbetssättet. Vi får inga klagomål från patienter som kallas med kort varsel och inte ens de som åkt hem utan åtgärd har varit direkt missnöjda. Tack vare gott samarbete med operationsavdelningen och övriga opererande kliniker uppstår det inte några konflikter om det akuta operationsutrymmet, säger Ulrik Albertsen.

Bildtext:

Urologläkare Ulrik Albertsen vid Skaraborgs Sjukhus.

Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus


Senast uppdaterad: 2018-09-20 08:00