Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkarstudent publicerad i ansedd tidskrift

Lovisa Bengtsson läser läkarprogrammet och ingick i ett forskarteam vid Skaraborgs Sjukhus. Det resulterade i en artikel om spädbarns lungfunktion, som nu publicerats i den högt ansedda medicinska tidskriften Journal of Applied Physiology.

Det känns naturligtvis hedrande att få en artikel publicerad när det handlar om ett så angeläget ämne, säger Lovisa Bengtsson. Hon går för närvarande termin sju på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Under förra terminen, som skulle ägnas åt forskning, skrev Lovisa Bengtsson ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng och ingick i överläkare Per Gustafssons forskarteam vid Skaraborgs Sjukhus.

Ville till SkaS

Jag sökte aktivt forskning vid Skaraborgs sjukhus Skövde, eftersom jag gärna vill göra min AT där samt jobba där i framtiden. Att forskningsämnet var så pass intressant var självklart ett stort plus, säger Lovisa Bengtsson. Forskningen och artikeln baseras på inertgasutsköljning hos spontant sovande spädbarn. Inertgasutsköljning är en lungfunktionsmätning som mäter vilolungvolymen (FRC) hos spädbarnen, samt hur luften sprids och fördelas i lungornas luftvägar till alveolerna, lungblåsorna, där gasutbytet sker. Forskningen syftade till att jämföra två olika gaser som kan användas vid inertgasutsköljning, SF6 (svavelhexafluorid) och O2 (syrgas), för att komma fram till vilken som mest framgångsrikt används vid undersökning av spädbarnen.

"Starkt gjort av en student"

Lovisa Bengtssons artikel bär rubriken The Effect of Inert Gas Choice on 1 Multiple Breath Washout in Healthy Infants – 2 Differences in Lung Function Outcomes and Breathing Pattern och är nu publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Journal of Applied Physiology. Överläkare Per Gustafsson vid Skaraborgs Sjukhus gläds åt detta. Starkt av en student att samla in data på spädbarn och skriva en uppsats till den finaste  fysiologitidskriften i världen, säger överläkare Per Gustafsson, som fungerat som Lovisa Bengtssons handledare och även är medförfattare till artikeln.


Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:53