Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Nu rullar bedömningsbilarna i Skaraborg

Ambulanssjuksköterskorna Per Nyström och Kerstin Sahlin vid en av SkaS bedömningsbilar
Ambulanssjuksköterskorna Per Nyström och Kerstin Sahlin tillhör dem som kör bedömningsbil för SkaS ambulansverksamhet. Foto: Bild och media.

Skaraborgs Sjukhus två bedömningsbilar ska minska trycket på ambulanserna och öka tillgängligheten till akutsjukvård i Skaraborg. Med en dryg månads mellanrum, och med start i början av april är nu de båda bedömningsbilar i gång och tillsammans har de redan varit på 74 uppdrag.

- Det är en smärre prestation vill jag påstå eftersom personalens schema redan var bestämt innan vi startade i gång, säger Jan Eriksson som är administrativ chef vid SkaS ambulansverksamhet.

Bedömningsbilarna som bemannas av en ambulanssjuksköterska har samma medicinska utrustning som en akutambulans med undantag för bår och viss fixationsutrustning. Bilarna ska i första hand kallas till prio 2 och 3-uppdrag, men kan alltid användas på prio 1-uppdrag om de är närmaste bil. SkaS båda bilar är placerade i Mariestad och Falköping, men kan nyttjas i hela Skaraborg.

Av de 74 uppdrag som bedömningsbilarna varit på så här långt har cirka en tredjedel varit prio 1-larm på grund av att de varit närmaste bil. I tolv fall har man gjort en insats på plats och vid sex tillfällen har man fått köra patienten till vårdenhet. Det har också hänt att bilarna skickats för att assistera en ambulans vid till exempel ett hjärtstillestånd. Vid varje tillfälle som bedömningsbilen skickas på uppdrag frigörs en ambulans som istället kan rycka ut om någon kritiskt sjuk patient behöver hjälp.

- Antalet fall som bara behöver bedömas ökar oerhört mycket, så möjligheten att kunna åka ut och hänvisa patienterna till vårdcentral, eller till och med boka tid åt dem är ju helt suveränt, säger Jan Eriksson.

Positivt intryck

Per Nyström är en av de åtta ambulanssjuksköterskor som turas om att bemanna bedömningsbilarna och intrycket så här långt är bara positivt.

- Vi är allihop väldigt positiva till det här och det är ett roligt sätt att jobba på. Något som är väldigt bra är att vi kan ta den tid som behövs med patienten utan att behöva tänka på att vi ska frigöra oss för nästa uppdrag.

- Vi får bra respons både från patienter och från andra vårdgivare, och vi brukar passa på att informera om verksamheten eftersom det är få som vet om att bedömningsbilarna finns, säger Per Nyström.

Bedömningsbilen i Falköping, där Per är stationerad, kommer senare i höst att också fungera som psykiatrisk bedömningsbil på helgerna. Då kommer bilen även att bemannas med en psykiatrisjuksköterska.


Senast uppdaterad: 2018-06-05 13:46