Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Ny studie: Yoga minskar ångest och paranoia bland intagna

Yoga leder till minskad ångest och paranoia bland intagna på fängelseanstalter. Det visar resultatet av en ny västsvensk studie som fått internationell uppmärksamhet. Två personer i forskningsteamet är medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus.

Sara Torstensson, psykiatrisjuksköterska vid psykiatriska öppenvården Skaraborgs Sjukhus Mariestad och kollegan Petter Malmström, psykiatrisjuksköterska inom psykosvården Skaraborgs Sjukhus Falköping har skrivit en vetenskaplig artikel som fått internationell uppmärksamhet sedan den togs upp av brittiska The Guardian. Artikeln handlar om det forskningsarbete de deltog i under sin specialistutbildning vid Högskolan Väst i Trollhättan och som leddes av deras handledare, professor Nóra Kerekes.

Undersöka effekten

–Syftet med vår studie var att undersöka yogans effekt på interners hälsoprofil under en tioveckorsperiod, berättar Sara Torstensson och Petter Malmström.

De 152 personerna i studien är intagna vid svenska anstalter med högst (1) respektive näst högst (2) säkerhetsklassning. De delades in i två grupper; en grupp som utövade yoga och en kontrollgrupp som utförde valfri fysisk aktivitet som inte var yoga. Deltagarna fick fylla i självskattningsskalor avseende psykologisk nöd och psykiatriska symtom före och efter testperioden.

Minskad fientlighet

Resultatet visade att all form av fysisk aktivitet förbättrade den psykiska hälsan och märktes i minskad fientlighet, misstänksamhet, social utanförkänsla och depressiva symtom. Den nya upptäckten var att yoga visade sig specifikt minska paranoia, tvångsmässighet och fysiska sjukdomstillstånd som orsakas av yttre påfrestningar. Rent konkret medförde yoga en minskning av följande ångestframkallande symtom:

• Rädsla att klara sig själv

• Minnesstörningar

• Svårigheter att ta beslut

• Koncentrationssvårigheter

• Tvångstankar

• Depression

• Torgskräck

Arbetet med studien har medfört att Sara Torstensson och Petter Malmström har reflekterat kring behandlingsmetoder inom specialistpsykiatrin, som kan ha positiv inverkar på patienters hälsa utan att det inbegriper läkemedel,

Individanpassning

–Psykiatrisjuksköterskans uppgifter handlar inte enbart om att dela läkemedel som tyvärr fortfarande har många och besvärliga biverkningar, säger Sara Torstensson och Petter Malmström. Den psykiatriska omvårdnaden handlar till stor om att individanpassa vården och då krävs det många olika behandlingar eller tillvägagångssätt att tillgå varav då yoga kan vara ett utmärkt alternativ.

Fakta

Studien gjordes under handledning av professor Nóra Kerekes och i samarbete med Anis Sfendla. Artikeln är publicerad i open access-förlaget The Frontier (Sfendla, A., Malmström, P., Torstensson, S. & Kerekes, N. (2018).  Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inamte. Academic Journal. Frontiers in Psychatry, Vol 9. 3 September 2018. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00407)

Länk till artikeln i The Guardian: https://www.theguardian.com/society/2018/sep/11/yoga-prisons-crime-cut-reoffending

Kort presentation av studien: https://www.forskning.se/2018/09/12/yoga-forbattrar-psykisk-halsa-hos-intagna-pa-fangelser/

Bildtext:

Bildmontage: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Petter Malmström och Sara Torstensson.


Senast uppdaterad: 2018-11-16 08:13