Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt arbetssätt ger medarbetarstöd

På ortopedavdelning 81-83 vid Skaraborgs sjukhus Skövde har man lyft vikten av att ge bra stöd i vardagen för personalen när man inrättade två tjänster för just medarbetarstöd.

Enhetscheferna Pia Berggren och Annelie Bengtsson är nytänkande i sitt sätt att se på medarbetarstöd för personalen på ortopedavdelning 81-83. 

- Vi och medarbetarna upplevde att det ibland saknades stöd i det vardagliga arbetet från en erfaren kollega säger Pia Berggren. Det är viktigt att stödet fanns tillgängligt för all personal och inte bara nyanställda.

I november 2016 inrättades två nya tjänster, det nya arbetssättet innebär att sjuksköterskan Diana Erlingsson och undersköterskan Johanna Kvarnstedt – båda med stor erfarenhet av ortopedisk vård – arbetar dagtid vardagar med att stödja och handleda sina kollegor på avdelningen. 

- De har inga egna patienter utan finns tillgängliga för personalen, säger Pia Berggren. 
Bland uppgifterna för handledande sjuksköterska och undersköterska ingår att planera kontinuerliga internutbildningar vilket leder till ökad kompetens bland personalen. Handledarna fungerar också som mentorer för nya medarbetare, vilket ökar tryggheten för alla. 

- Jag känner att det nu finns möjlighet att öka yrkesstoltheten för professionen och det arbete som utförs, säger Johanna Kvarnstedt. 

Handledande sjuksköterska och undersköterska arbetar även med reflektion.   

- Har det hänt något under dagen kan vi ta upp det innan arbetsdagen är slut via reflektion, säger Diana Erlingsson.  

- Nu har vi möjlighet att reflektera över problem som uppstått eller samtala om vad som gjorts bra eller varför det gick så bra trots hög arbetsbelastning, säger Johanna Kvarnstedt. 

- Arbetssättet gör att vi kan lära av såväl framgång som misstag, vi får också tillfällen att berömma varandras arbetsinsatser, säger Diana Erlingsson.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43