Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Nytt uppdrag – hon samordnar mänskliga rättigheter vid Skaraborgs Sjukhus

Emma Pantzar har tagit sig an det nya uppdraget som samordnare för mänskliga rättigheter vid Skaraborgs Sjukhus. Men vad innebär detta egentligen?

Ditt uppdrag som samordnare för mänskliga rättigheter är helt nytt vid Skaraborgs Sjukhus. Vad kommer uppdraget att innehålla?

I Västra Götalandsregionen finns Sveriges enda regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter, denna sträcker sig till år 2020. Handlingsplanen innefattar 12 delmål, med respektive indikatorer för uppföljning. Mitt uppdrag innebär dels att ta fram en lokal handlingsplan med de mål som är relevanta för Skaraborgs sjukhus. Och givetvis försöka se till att vi lever upp till den.

På vilket sätt kan du lyfta de här frågorna rent konkret?

Det handlar ju om att uppmärksamma vilka de mänskliga rättigheterna är, och på vilket sätt vi på sjukhuset kan jobba för att dessa följs. En del av arbetet är redan påbörjat eller på gång. Till exempel delmål 3,”Systematiskt arbete för rätten till en frihet från våld”, där arbetsgruppen Våld i nära relation på SkaS har funnits sedan 2002. Det finns flera exempel där vi kommit en bit på väg.

Hur viktigt är det för ett sjukhus att sätta fokus på mänskliga rättigheter?

Lika viktigt som på alla andra platser där människor befinner sig och verkar. Jag tänker att mänskliga rättigheter i ett land som Sverige lätt kan tas för givet. Sverige har kommit långt men vi har också mycket som kan bli mycket bättre.

Hur vanligt är det idag, tror du, att just de här frågorna diskuteras inom sjukvården?

Jag tror inte att det är helt ovanligt att frågorna diskuteras, men inte i benämning som just mänskliga rättigheter. Jag ser ett behov på Skaraborgs Sjukhus av att uppmärksamma och prioritera dessa frågor i mycket större omfattning, något jag inte heller tror är unikt för vår förvaltning.

Hur stor del av din arbetstid kommer du att lägga på uppdraget?

Förutom att vara samordnare för mänskliga rättigheter är jag också utvecklingsledare för hälsofrämjande sjukhus. Till viss del går dessa roller in i varandra då begreppet hälsa innefattar så mycket. Jag skulle vilja påstå att mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för hälsa. Därför ser jag att det kommer bli en del växelvist arbete, men givetvis också uppdelade arbetstimmar för respektive del.

När började du ditt nya uppdrag?

Jag började i september. Mitt första fokus har varit att kartlägga vad som redan görs, och vad vi på sjukhuset behöver bli bättre på. Jag har inlett en diskussion med vår HR-avdelning angående delmål 8, ”Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser”. Sedan jag började på sjukhuset i juni sitter jag också med i SkaS arbetsgrupp för Våld i nära relation, en fantastisk grupp med drivna personer som brinner för frågan. Där ser vi att rutinen kring våld behöver spridas, och en utbildningssatsning för medarbetare på SkaS är på gång. Jag ser mycket fram emot det fortsatta arbetet framåt!

Susanne Gustavsson är kvalitetschef vid Skaraborgs Sjukhus och ger här sin syn på vikten av att Skaraborgs Sjukhus har en samordnare för mänskliga rättigheter.

Varför måste det finnas ett speciellt uppdrag för samordning av mänskliga rättigheter vid en sjukhusförvaltning?

Jag ser det som oerhört värdefullt av vi på Skaraborgs Sjukhus engagerar oss i dessa viktiga frågor. I Västra Götalandsregionen (VGR) finns Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter som kallas ”För varje människa”. Planen har konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Planen gäller från den 1 januari 2017 till och med 2020 och har beslutats av regionfullmäktige. I planen framgår att varje förvaltning bör ha en samordnare för mänskliga rättigheter. Samordnaren ska stödja och samordna arbetet med handlingsplanen på förvaltningen.

Hur kan man som medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus sätta fokus på mänskliga rättigheter?

I planen ingår tolv olika mål. För att uppnå målen måste alla medarbetare bidra. 1. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2. Stärkta rättigheter för barn och unga 3. Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld 4. Stärkt hbtq-kompetens 5. Förståelse och egenmakt för patienter i vårdmötet 6. Systematisk dialog med invånarna 7. Vidgat deltagande i kulturlivet 8. Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser 9. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag 10. Nollvision för användning av tvångsåtgärder 11. Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor 12. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna

Finns det samordnare av de här frågorna även vid övriga sjukhusförvaltningar inom VGR?

Ja, det finns samordnare på de flesta sjukhusförvaltningarna inom VGR.

 

Bildtext:

Emma Pantzar har fått det viktiga uppdraget att samordna mänskliga rättigheter vid Skaraborgs Sjukhus.

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2018-11-21 08:18