Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Patienter nöjda med bemötandet

Patienterna vid Skaraborgs Sjukhus är nöjda med bemötandet från personalen. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten för 2016.

Frågorna i den nationella patientenkäten handlade om respekt och bemötande vid akutmottagningar samt inom öppenvården respektive slutenvården. Inom samtliga tre katetgorier var det en större andel patienter som gav positiva svar om Skaraborgs Sjukhus jämfört med Västra Götalandsregionen som helhet och övriga Sverige.

Delaktighet ger förbättringar

-Det är glädjande att personer som får vård på vårt sjukhus upplever att de får ett gott och respektfullt bemötande. Vi arbetar hela tiden för att förbättra den patientupplevda kvaliteten och i det arbetet ser vi gärna att patienter och närstående är delaktiga. Vår målbild är att vi ska verka tillsammans för god vård och hälsa, säger Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus. Då Skaraborgs Sjukhus har ett pågående arbete kring utvecklingen av en personcentrerad vård, så förväntas resultatet kunna bli ännu bättre.

Utmärker sig

- Även om patientenkäten är ny, vilket gör det svårare att jämföra med tidigare undersökningar, visar den också att Skaraborgs Sjukhus utmärker sig positivt trots stundtals mycket tuffa bemanningslägen med återkommande överhettningssituationer på sjukhusen, säger Svante Lifvergren.

Här är resultaten:

Nationell patientenkät

Andel patienter som i Nationell patientenkät gav positivt svar på dimensionen ”respekt och bemötande”

Akutmottagningar

Skaraborgs Sjukhus, akutmottagningen Skövde: 86 procent

Skaraborgs Sjukjus, akutmottagningen Lidköping: 85 procent

Västra Götalandsregionen: 82 procent Sverige: 82 procent

Öppenvård

Skaraborgs Sjukhus, öppenvård: 91 procent

Västra Götalandsregionen, öppenvård: 89 procent

Sverige, öppenvård: 89 procent

Slutenvård

Skaraborgs Sjukhus: 86 procent

Västra Götalandsregionen: 84 procent

Sverige: 84 procent


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43